Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en ny lov, vedtatt av Stortinget, som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger større virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger for å stanse, forebygge og begrense negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven gir både forbrukere og andre rett til informasjon om selskapenes håndtering av disse i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Med åpenhetsloven kan alle kreve å få informasjon fra virksomheten om hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene, Marine Aluminium er seg dette ansvaret bevist og vil besvare eventuelle henvendelser i samsvar med de krav som er satt i loven. Som hovedregel besvares forespørsler innen tre uker.

Det er Forbrukertilsynet som er tildelt oppgaven med å veilede og føre tilsyn med loven.

Mer informasjon: Lenke: Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i henhold til den norske åpenhetsloven (se neste side https://m-a.no/al2)